ՁԻԱՀ

Ձեռքբերովի

Իմունային

Անբավարարության

Համախտանիշ


Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք ԵՊՀ ուսանողների համար
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Գորիսի ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վեդիի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում.
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Ալավերդիի թիվ 5 դպրոցում
Վաժանք Արարատի մարզի, Զորակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում
Վաժանք Արարատի մարզի, Զորակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում
Վաժանք Արարատի մարզի, Զորակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում
Վաժանք Արարատի մարզի, Զորակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում
Վաժանք Արարատի մարզի, Զորակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում
Վաժանք Արարատի մարզի, Զորակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում
Վաժանք Արարատի մարզի, Զորակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 2-րդ)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Կապանի Բուժքույրական քոլեջում (խումբ 1-ին)
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Հրազդանի թիվ 12 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Արմավիրի թիվ 5 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 189 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 188 դպրոցում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի Նոր-Նորք համայնքում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 69 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Երևանի թիվ 56 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում
Վարժանք Գավառի թիվ 1 դպրոցում


Հայաստանում կգործի շարժական կլինիկա

2014-05-13

komaz.jpgԱյն շուտով կհասնի Հայաստան և մայիսի վերջում կսկսի գործել` բժշկական ծառայությունները մոտեցնելով բոլոր նրանց, ովքեր չեն կարող ինքնուրույն հասնել հիվանդանոց կամ մոտակա բուժկետ:

Արևելյան Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերին նվիրված չորրորդ կոնֆերանս

2014-05-12

logo.jpgՄայիսի 12-ին, Մոսկվայում մեկնարկեց Արևելյան Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերին նվիրված չորրորդ կոնֆերանսը:

Մայիս
2022

Երկ
Երք
Չոր
Հին
Ուրբ
Շաբ
Կիր

25
26
27
28
29
30
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31
1
2
3
4
5

Այսօր` 24 Մայիս 2022