«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք»

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 172 դպրոցում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
ՀՀ մեթոդով կրթողները Սևան քաղաքի դպրոցներում
Միջոցառում Երևանի թիվ 94 դպրոցում
Միջոցառում Երևանի թիվ 94 դպրոցում
Միջոցառում Երևանի թիվ 94 դպրոցում
Միջոցառում Երևանի թիվ 94 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 56 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 56 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 56 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 56 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 56 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 56 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում
ՀՀ կրթողները Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում
ՀՀ կրթողները Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում
ՀՀ կրթողները Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում
ՀՀ կրթողները Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում
ՀՀ կրթողները Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 144 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 144 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 144 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 144 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 144 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 144 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 144 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Արարատի մարզի Զորակ գյուղի դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 30 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 30 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 30 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 30 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 189 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 189 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 189 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 189 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 199 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Վեդիի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 78 դպրոցում
ՀՀ կրթությունը Երևանի թիվ 78 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 78 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 78 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 78 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 78 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 78 դպրոցում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները ԵՊՀ-ում
ՀՀ կրթողները Ալավերդիի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Ալավերդիի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Ալավերդիի դպրոցներում
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գորիսի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 183 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 183 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 183 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 183 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 183 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 181 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 181 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 121 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 121 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 121 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 121 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 121 դպրոցի աշակերտների հետ
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 118 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 118 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 118 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 118 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 118 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 118 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 118 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 118 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 138 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 138 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 138 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 109 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի դպրոցներում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 52 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 52 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 52 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 52 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 52 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 52 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 52 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 52 դպրոցում
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Գյումրիի ՀՀ կրթողների հետ
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 26 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի թիվ 7 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի Անանիա Շիրակացու անվան վարժարանում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի Անանիա Շիրակացու անվան վարժարանում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի Անանիա Շիրակացու անվան վարժարանում
ՀՀ կրթողները Գյումրիի Անանիա Շիրակացու անվան վարժարանում
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 182 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 41 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 41 դպրոցի աշակերտների հետ
Հանդիպում Երևանի թիվ 41 դպրոցի աշակերտների հետ
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Այնթապի ՀՀ կրթողները Դաշտավանում
Հանդիպում Կապանի թիվ 6 դպրոցի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Կապանի թիվ 6 դպրոցի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Կապանի թիվ 6 դպրոցի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Կապանի թիվ 6 դպրոցի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Կապանի թիվ 6 դպրոցի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Կապանի թիվ 6 դպրոցի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Կապանի թիվ 6 դպրոցի ՀՀ կրթողների հետ
Հանդիպում Կապանի թիվ 6 դպրոցի ՀՀ կրթողների հետ
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 94 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 155 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 94 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 94 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 94 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 131 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 131 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 131 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 131 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 131 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 131 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 131 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 155 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 155 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 155 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 155 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 155 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 155 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 94 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սիսիանի թիվ 1 դպրոցում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
Արարատ գյուղի թիվ 2 դպրոցի ՀՀ կրթողները «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ-ում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 100 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 188 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 188 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 100 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Սևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 100 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 100 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 100 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 100 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 100 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 126 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 188 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 188 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 188 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 188 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 188 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Երևանի թիվ 126 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Կապանի թիվ 6 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Կապանի թիվ 6 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Կապանի թիվ 6 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Կապանի թիվ 6 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում
ՀՀ կրթողները Իջևանի թիվ 1 դպրոցում


Հայաստանում կգործի շարժական կլինիկա

2014-05-13

komaz.jpgԱյն շուտով կհասնի Հայաստան և մայիսի վերջում կսկսի գործել` բժշկական ծառայությունները մոտեցնելով բոլոր նրանց, ովքեր չեն կարող ինքնուրույն հասնել հիվանդանոց կամ մոտակա բուժկետ:

Արևելյան Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերին նվիրված չորրորդ կոնֆերանս

2014-05-12

logo.jpgՄայիսի 12-ին, Մոսկվայում մեկնարկեց Արևելյան Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերին նվիրված չորրորդ կոնֆերանսը:

Հունիս
2019

Երկ
Երք
Չոր
Հին
Ուրբ
Շաբ
Կիր

27
28
29
30
31
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30